V České republice si AmEx získal pevné postavení zejména díky svým firemním kartám. Ty byly oblíbeným nástrojem mnoha manažerů, kteří pravidelně cestovali do zahraničí a využívali je k řadě transakcí, od rezervace letů po ubytování v hotelech. Společnost rozhodla změnit svou strategii a stáhnout se z českého trhu, což otevírá debatu o důvodech tohoto kroku a budoucím směřování této renomované instituce ve střední Evropě.