Etický kodex

1. Důvěryhodnost a objektivita:
Deník se zavazuje k důvěryhodnosti a objektivitě ve veškerém poskytovaném obsahu. Budeme se snažit prezentovat informace zodpovědně, vyváženě a bez zaujatosti. Respektujeme faktickou přesnost a citlivost při zpracovávání článků, zpráv a novinek.

2. Nezávislost:
Deník si zachová nezávislost ve svém vydávání a redakčním rozhodování. Nepodléháme vnějším vlivům, jako jsou politické, komerční nebo osobní zájmy, které by mohly ovlivnit obsah našeho deníku. Naše novinářská práce bude řízena profesionálními standardy, a to bez ohledu na vnější tlaky.

3. Pravdivost a ověřování faktů:
Pravdivost je základní hodnotou našeho deníku. Budeme se snažit ověřovat informace a fakta a přinášet čtenářům spolehlivé a relevantní informace. V případě, že se objeví nepřesnosti, opravíme je co nejrychleji a transparentně.

4. Ochrana soukromí a osobních údajů:
Deník bude ctít ochranu soukromí a osobních údajů svých čtenářů a uživatelů. Budeme dodržovat všechny relevantní zákony a postupy, abychom zajistili správné nakládání s osobními údaji, které nám byly svěřeny.

5. Respekt a různorodost:
Respektujeme různorodost názorů a perspektiv. Budeme se vyhýbat diskriminaci na základě rasy, etnického původu, náboženství, pohlaví, sexuální orientace, postižení nebo jiných osobních charakteristik. Budeme podporovat inkluzivní prostředí, které umožní diskusi a výměnu názorů v rámci respektu.

6. Transparentnost a odpovědnost:
Deník si přeje být transparentní a odpovědný vůči svým čtenářům a uživatelům. V případě chyb nebo stížností budeme jednat rychle a otevřeně. Rádi přijmeme zpětnou vazbu a budeme se snažit na ni reagovat.

7. Etická reklama:
Deník bude uplatňovat etické zásady v oblasti inzertních služeb. Bude se vyhýbat klamavé nebo nepoctivé reklamě, a to jak ve vlastních článcích, tak v inzerátech zveřejňovaných na stránce. Reklama bude jasně odlišena od redakčního obsahu.

Tento etický kodex je závazkem, který deník přijímá ve prospěch svých čtenářů, uživatelů a veřejnosti. Budeme se snažit dodržovat tyto hodnoty a normy, a to s cílem poskytovat kvalitní a důvěryhodný obsah.