Když tři je příliš mnoho: Český mobilní trh v zajetí monopolu

Pokrok a inovace. V mobilním světě by toto mělo znamenat více výběru, konkurenceschopnější ceny a lepší služby pro zákazníky. Avšak v posledních letech se český mobilní trh spíše uzavřel a kde status quo je synonymum pro monopol, kde tři hlavní hráči dominují a nová konkurence má jen malé šance na úspěch.

V posledních letech se očekávaly velké změny, zejména vzhledem k nástupu 5G technologií. Aukce kmitočtů v roce 2020 měla být zlomem, který by přivedl nové hráče na trh. Přesto tento slibový začátek skončil zklamáním.

Někdejší ministr průmyslu a obchodu, Karel Havlíček, sliboval posílení konkurence na mobilním trhu, avšak jeho plány a intervence přinesly opačný efekt. Jeho model aukce a intervence do fungování Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) v konečném důsledku posílily již etablované operátory a ztížily novým hráčům průnik na trh.

Když se podíváme na výsledky aukce 5G kmitočtů, vidíme, že tři dominantní operátoři - T-Mobile, O2 a Vodafone - získali většinu kmitočtů. Novým hráčům, jako je Nordic Telecom, se podařilo získat jen malou část kmitočtového pásma.

Očekávání mnohých byla, že nové aukce kmitočtů povedou k větší konkurenci, nižším cenám a lepším službám pro spotřebitele. Ve skutečnosti se však ukázalo, že výsledek byl opakem. Velcí operátoři posílili svou pozici, zatímco menší hráči byli vytlačeni na okraj.

Hlavním zklamáním bylo, že Havlíčkovy sliby o posílení konkurence a snížení cen prostřednictvím 5G aukcí se ukázaly být nerealistické. Byly toto neúspěšné výsledky důsledkem neschopnosti, nebo výsledkem lobby?

To je otázka, kterou si mnozí pokládají. Kritici tvrdí, že Havlíčkova intervence, zejména jeho zásah do fungování ČTÚ, měla za cíl posílit pozici etablovaných operátorů na úkor nových hráčů.

A co se týče cen? Na začátku roku 2019 mohli zákazníci získat za 500 Kč měsíčně balíček s neomezeným voláním, SMS a 500 MB dat. O čtyři roky později se za tuto částku nabízí pouze mezi 500 MB a 2 GB dat. Tarify s neomezenými daty začínají od 900 Kč.

Část problému je, že aukce kmitočtů byla vypsaná tak, aby vyhovovala velkým operátorům. Mnoho nových hráčů nemělo reálnou šanci konkurovat na trhu, který byl již důkladně vykolíkován.

Výsledek je, že český mobilní trh zůstává v zajetí tří hlavních hráčů, kteří si mohou dovolit stanovit ceny a podmínky podle svých představ, aniž by museli čelit skutečné konkurenci.

Důsledky tohoto uzavřeného trhu se projevují ve vyšších cenách, omezených službách a zpožděním v zavádění nových technologií. Spotřebitelé jsou tímto vývojem nejvíce postiženi, protože nemají možnost vybírat mezi více konkurenčními nabídkami a jsou nuceni akceptovat stávající podmínky a ceny.

Takže jaký je řešení? Aby došlo ke skutečné změně a větší konkurenci na českém mobilním trhu, je třeba přehodnotit regulační rámec a zavést opatření, která podpoří vstup nových hráčů na trh. To může zahrnovat revizi podmínek aukce kmitočtů, zajištění transparentnosti procesu a podporu menších operátorů.

Zároveň je důležité posílit nezávislost a kompetence regulačních orgánů, jako je ČTÚ, aby mohly efektivně monitorovat trh a zasahovat v případech, kdy je narušena konkurence.

Konečně je zásadní, aby byla politická vůle ke změně. Politické vedení země musí rozpoznat, že konkurenční trh je v dlouhodobém zájmu spotřebitelů i celé ekonomiky a musí být ochotno jednat v jejich prospěch.

V opačném případě se český mobilní trh může stát příkladem toho, jak vysoká míra koncentrace a nedostatek konkurence mohou brzdit inovace, zvyšovat ceny a omezovat volbu spotřebitelů.

o úroveň výš
Líbí se!
0 uživatelů již hlasovalo.