Skandál s mletým masem: Klamání spotřebitele nebo špatná metoda měření?

V poslední době byl odhalen problém v oblasti potravinářského průmyslu, který se dotýká mnoha českých konzumentů. Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) přišla s kontroverzním nálezem: některé produkty z mletého masa uváděly na svých obalech značně nadhodnocený podíl hovězího masa. Tato zpráva vyvolala značné diskuse mezi výrobci, prodejci a spotřebiteli.

Konkrétně inspekce zjistila, že produkt „Řezníkova čerstvá porce mleté maso mix 100%“, od výrobce Maso uzeniny Polička, který je k dostání v obchodním řetězci Lidl, obsahoval namísto deklarovaných 50 % hovězího masa pouze 13,33 %.

Podobný rozpor byl zjištěn i u mletého masa od výrobce Kostelecké uzeniny, prodávaného v řetězci Billa. Výrobek s názvem „Vocílka Mělněné maso Vepřové a hovězí“ měl podle obalu obsahovat 44% hovězího masa, avšak laboratorní analýza odhalila pouze 23,34% hovězího masa.

SZPI tato zjištění kritizuje, protože takové označování může být klamavé pro spotřebitele. Výrobci však oponují a brání se. Holding Agrofert, pod který spadají Kostelecké uzeniny, prostřednictvím svého mluvčího Pavla Heřmanského označil zjištění inspekce za sporná. Tvrdí, že provedli mimořádnou revizi všech receptur a žádné pochybení nenašli. 

Podobně se vyjádřil ředitel společnosti Maso uzeniny Polička, Josef Polánek. Podle něj byl výsledek testu stanoven metodou, která je primárně určena k detekci rostlinných bílkovin, nikoliv živočišných. Z tohoto důvodu považuje použitou metodu za nepřesnou.

Ovšem Pavel Kopřiva, mluvčí SZPI, namítá, že inspekce pracuje pouze s akreditovanými laboratorními metodami, které jsou podle aktuálního vědeckého poznání nejlepší možné. Dále upozornil na to, že za falšování nebo klamání spotřebitele může SZPI udělit pokutu až 50 milionů korun.

Tato událost způsobuje nejenom kontroverzi, ale také vyvolává otázky o průhlednosti a etice v potravinářském průmyslu. Spotřebitelé mají právo vědět, co kupují, a výrobci by měli být povinni poskytnout správné a pravdivé informace o svých produktech. Tato situace tak slouží jako připomenutí významu neustálého dohledu a kontroly kvality potravin, které jsou nabízeny na trhu.

Závěrem je třeba poznamenat, že spotřebitelé by měli být vždy informováni o tom, co kupují. Je nezbytné, aby výrobci byli transparentní a upřímní ve svém označování a aby inspekční orgány měly dostatečné prostředky k provádění kontrol a zajištění dodržování standardů. Pouze tak lze zajistit, že potraviny, které konzumujeme, jsou kvalitní, bezpečné a v souladu s tím, co očekáváme. Falešné označování a klamání spotřebitelů může mít vážné dopady na veřejné zdraví a důvěru lidí v potravinářský průmysl.

o úroveň výš
Líbí se!
0 uživatelů již hlasovalo.