Evropská čipová hra: Česko v srdci technologické revoluce

Česko právě dosáhlo důležitého mezníku v čipovém průmyslu tím, že se stalo členem prestižní organizace Silicon Europe, která sdružuje špičky v oboru polovodičů. Tento úspěch zahrnuje několik důležitých kroků vpřed, avšak stojí před námi i výzvy, které musíme rychle a strategicky řešit, aby nám neunikly příležitosti, jaké v minulosti využilo Polsko.

Historie a současný stav

Historie čipového průmyslu v Česku má kořeny v období komunismu, kdy země měla silnou tradici v oblasti elektrotechniky a výroby elektronických komponentů. Po pádu Železné opony v roce 1989 se český průmysl musel rychle přizpůsobit novým tržním podmínkám. V průběhu let se mnoho tradičních výrobních závodů uzavřelo nebo přeorientovalo na jiné segmenty. Přesto byly položeny pevné základy pro budoucí rozvoj čipového průmyslu.

V současné době je Česko domovem pro několik významných výrobců čipů a polovodičových zařízení. Tato síť firem, doplněná o silný výzkum a vývoj v akademickém sektoru, poskytuje zemi strategickou výhodu v globálním měřítku.

Silicon Europe a český postup

Silicon Europe spojuje přibližně dva tisíce členů prostřednictvím sítě národních entit analogických k českému klastru. Členství v organizaci Silicon Europe je bezesporu velkým úspěchem pro Českou republiku. Zahrnuje nás do elitního klubu evropských čipových průmyslových gigantů, jako je ASML a NXP Semiconductors. Připojením k této alianci máme příležitost těžit z významných investičních toků, jakými je například evropský zákon o čipech (Chips Act), který mobilizuje 43 miliard eur na podporu čipového průmyslu v Evropě.

Nicméně úspěch je vždy spojen s výzvami. Výrobní hub v Sasku, zejména v Drážďanech, je již nyní považován za největší v Evropě, což znamená, že konkurence v čipovém průmyslu bude ještě větší.

Sblížení s Tchaj-wanem

Tchaj-wan je globálním lídrem v čipovém průmyslu, a proto je naše sblížení s touto čipovou velmocí klíčovým krokem. Nabídka vybudování centra na návrh čipů znamená, že bychom mohli být na čele vývoje a inovací v oboru. Spolupráce v oblasti vědy a bezpečnosti dodavatelských řetězců je zásadní pro zajištění našeho postavení jakožto vůdčího hráče na trhu.

Vzdělávání - klíčový prvek

Ačkoli máme vynikající instituce, jako je CEITEC, které se již věnují výzkumu a vývoji čipů, stále trpíme nedostatkem odborníků v oblasti polovodičů. Pro zajímavé investory, jako je Nvidia, která má v plánu investovat v Evropě, je klíčové mít dostatečný počet kvalifikovaných pracovníků.

Lekce z Polska

Polsko, které nedávno přilákalo významnou investici od Intelu, nám ukázalo, jak důležitá je proaktivní a promyšlená strategie. Není to jen o finančních pobídkách, ale o kombinaci strategie, vzdělávání, infrastruktury a efektivního využití evropských fondů.

Přestože v Česku působí řada prestižních polovodičových společností, jako jsou Codasip, NXP, Tropic Square, Advacam a další, mnohé z nich se tu etablovaly spíše navzdory státním intervencím než díky nim.

Závěr

Česká republika má nyní jedinečnou příležitost stát se lídrem v čipovém průmyslu v Evropě. Avšak toto postavení není zaručeno. Musíme rychle a strategicky jednat, abychom nejen udrželi náš nově nabytý status, ale také přilákali další klíčové investice a posunuli se ještě dále vpřed v tomto dynamicky se rozvíjejícím průmyslu.

České předsednictví v Radě EU se zasloužilo o mimořádný úspěch v přijetí zákona o čipech, zvaného Chips Act. Tento zákon, který nedávno prošel Evropským parlamentem, by možná zůstal v bruselském archivu, nebýt úsilí jednání pod vedením Česka a zapojení osob jako Jan Němec a dalších. Máme tedy schopnosti se v této oblasti uplatnit.

o úroveň výš
Líbí se!
0 uživatelů již hlasovalo.