Jak AI mění pravidla hry: Jaký bude váš příští kariérní krok?

Umělá inteligence (AI) je výrazným faktorem, který transformuje pracovní trh podobným způsobem, jako to v minulosti udělal internet. Její schopnost generovat obsah na základě algoritmů děsí mnoho lidí. Zatímco někteří odborníci varují před masovými propouštěními, jiní věří, že AI povede k vytvoření nových pozic a příležitostí.

Ztráta a získání pracovních míst

Podle nedávného průzkumu by v USA a Evropě mohlo být ohroženo až 300 milionů pracovních míst. To je zpráva, která může znít alarmující, ale realita je složitější. Mnohé pozice budou transformovány díky spolupráci mezi lidmi a AI, což vede k efektivnějšímu a produktivnějšímu pracovnímu prostředí. 

Podle expertního názoru nástroje umělé inteligence automatizují okrajové a specifické úkoly. I přes plnou automatizaci těchto úkolů je stále důležitá lidská interakce jako kontrolního činitele. Tento výrok můžeme rozložit na několik klíčových bodů:

  1. Okraje úloh: Když mluvíme o tom, že umělá inteligence "pohltí okraje úloh", máme na mysli, že UI je schopna zautomatizovat rutinní, opakující se a dobře definované úkoly, které často nepotřebují hlubokou lidskou intuici či empatii. Například, úkoly jako je třídění dat, základní analýzy a rutinní správa databází mohou být snadno zautomatizovány díky pokrokům v UI.
  2. Plné převzetí úkolů: Ve chvíli, kdy UI dokáže plně převzít určitý úkol, to znamená, že může vykonávat danou činnost bez jakékoli lidské intervence. Příkladem může být samořídící automobil, který může jezdit bez lidského řidiče.
  3. Člověk ve smyčce: I když některé úkoly mohou být plně automatizovány, stále existují situace, kdy je lidský zásah nezbytný. Lidská intuice, zkušenosti, kreativita a schopnost empatie jsou vlastnosti, které UI zatím nemůže plně napodobit. Navíc, v mnoha případech je důležité, aby člověk mohl zasáhnout a převzal kontrolu, pokud by došlo k chybě nebo nečekané situaci. To je často označováno jako "člověk ve smyčce" - což znamená, že člověk je stále součástí procesu a může zasahovat, kdykoli je to potřebné.

Z toho všeho vyplývá, že ačkoli umělá inteligence přebírá mnoho úkolů a mění způsob, jakým pracujeme, lidský faktor je a pravděpodobně zůstane nezbytným prvkem v mnoha aspektech našeho života a práce.

Jaké profese mohou zaniknout?

Některé profesní pozice, zejména ty spojené s rutinními a repetitivními úkoly, jsou skutečně v ohrožení. Obory, kde AI může mít největší dopad, zahrnují:

  • Výroba a průmysl: Robotizace již ovlivňuje průmyslovou výrobu, kde stroje provádějí operace rychleji a přesněji než lidé.
  • Administrativa a finanční služby: Automatizované procesy mohou snadno zvládat úkoly jako zpracování dat nebo běžnou účetní agendu.

Nové profese na obzoru

Podle analýz z Advantage Consulting se předpokládá zvýšení poptávky po specializovaných dovednostech, zejména v oblasti vývoje a programování robotů a AI. Odborníci na kybernetickou bezpečnost, vývojáři a programátoři AI a manažeři projektů umělé inteligence budou vysoce žádáni.

Jaké nové profese mohou vzniknout?

Na druhé straně AI otevírá dveře k novým příležitostem. Tyto pozice vyžadují specifické dovednosti a hluboké pochopení nových technologií:

  • Analytici dat a vývojáři AI: Jak AI roste, budou potřeba lidé, kteří rozumí jejímu fungování a mohou ji vylepšit.
  • Odborníci na kybernetickou bezpečnost: S rostoucí závislostí na digitálních technologiích bude kybernetická bezpečnost klíčová.
  • Manažeři projektů AI a konzultanti: Firmy budou potřebovat odborné vedení, jak integrovat AI do svých operací a vytvářet strategie kolem ní.

České firmy a umělá inteligence

Přestože průzkum ukazuje, že třetina Čechů má obavy z toho, že kvůli AI přijdou o práci, mnozí experti věří, že AI bude více podporovat lidskou práci, než ji plně nahradit. Podle průzkumu agentury Median z roku 2021 se 31 % Čechů obávalo o svou práci kvůli AI, zatímco 62 % věřilo, že umělá inteligence zvýší efektivitu.

Výroba a průmysl v České republice, stejně jako v mnoha dalších zemích, může být obzvláště postižena automatizací, ale také může těžit z jejího potenciálu. Zvyšující se implementace robotů poháněných AI může vést k snížení potřeby manuální práce, ale také k větší efektivitě, výrobě na míru a rychlejšímu inovačnímu tempu.

Závěr

Budoucnost práce s umělou inteligencí je komplexní. Některé pozice mohou zaniknout, ale mnohé nové vzniknou. Klíčem k přežití a prosperitě v této nové éře bude flexibilita, vzdělání a schopnost adaptace. České firmy, stejně jako firmy po celém světě, se musí přizpůsobit, aby mohli těžit z přínosů, které AI nabízí, aniž by ztratili svou největší výhodu - lidský potenciál.

o úroveň výš
Líbí se!
0 uživatelů již hlasovalo.